Algemene voorwaarden

Privacyverklaring van ontbijtenzo 
 
Als ontbjtenzo  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:  
 
Ontbijtenzo, Molenweg 37a te 3660 Oudsbergen  
Telefoon : 0470 07 08 38  
 
Waarom verwerken wij persoonsgegevens  
 
Uw persoonsgegevens worden door ontbijtenzo verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :  
  Het verwerken en leveren van uw bestelling 
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) : 
 Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail  
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.  
 
Verstrekking aan derden  
 
De gegevens die u aan ons geeft geven wij nooit aan derde partijen.  
 
Bij vragen kan u steeds contact opnemen via mail: info@ontbijtenzo.be